Cea de Comadres no mosteiro de San Salvador, en Celanova

ÓSCAR PINAL.

Cea de Comadres no mosteiro de San Salvador, en Celanova