EDUCACIÓN

Una docente del Campus analiza el acoso escolar en la provincia

La profesora realizó una encuesta en la que participaron 623 alumnos de colegios de la ciudad

Una docente del Campus analiza el acoso escolar en la provincia

María Victoria Carrera, profesora de la Facultade de Ciencias da Educación del Campus, realizó un estudio en el que abordó conductas de bullying y ciberbullying detectadas en colegios ourensanos. "O obxectivo xeral da investigación oriéntase ao estudo da prevalencia do (ciber)bullying, así como a influencia dos estereotipos de xénero e as actitudes sexistas cara a diversidade sexual e etnocentristas na participación como agresor ou agresora nos diferentes tipos de malos tratos entre iguais", puntualiza. Para ello, encuestó a 623 adolescentes de ESO de la ciudad. Según la docente, las situaciones más frecuentes son "os malos tratos verbais, a exclusión social e a agresión física" mientras que las menos, las " coaccións de carácter sexual, as humillacións con insultos de carácter sexual ou obrigar a facer cousas con ameazas". 

En relación al acoso por teléfono móvil o internet, las situaciones con mayor incidencia son "enviar mensaxes ameazantes ou insultantes a outras persoas; escribir bromas e rumores ou comentarios que poñen en ridículo a un compañeiro". También, difundir secretos o imágenes comprometidas; apartar a alguien de modo intencional de un grupo en una red social o enviar enlaces con rumores sobre un compañero.

Como conclusión del estudio, la investigadora recalca como “estes datos poñen de manifesto que para previr o fenómeno do (ciber)bullying é preciso levar a cabo programas educativos que promovan a empatía e a ética do coidado".