LIXOTEK

Soporte para o móbil

Soporte para o móbil

CENTRO
Telemiño

NIVEL
7-10 anos

ÁREA
Expresión plástica 

ACTIVIDADE
Soporte para teléfono móbil

MATERIAL:
Tubo do papel hixiénico (material a reciclar), chinchetas, celo ou papel de cores, cutter ou tesoiras  e un lápis.

FINALIDADE
Estimular a creatividad e a reciclaxe.

PASO A PASO
Dun xeito moi doado esta semana aprenderemos a elaborar un soporte para o noso teléfono móbil. O primeiro que faremos é coller un tubo de papel hixiénico e decoralo ao noso gusto co papel que escollamos. Despois, coa axuda das tesoiras ou do cutter, faremos un oco axeitado ao noso móbil. Colocaremos as chinchetas como vemos na imaxe e xa temos un magnífico soporte.