Antonio Piñeiro
Antonio Piñeiro

OPINIÓN

Andar, en agosto, á xaneira

Vivir na aldea ten algúns inconvenientes, máis alá dos ermos de arredor, da carencia do transporte, do avellentamento da veciñanza e de tantas e tantas teimas recorrentes. Esta semana, por exemplo, andei á caza e captura dun rato, deses de campo que se meten polo ollo...
OPINIÓN

O Santo Cristo e Cristiano Ronaldo

O xornal do pasado martes reproducía unha información que estou seguro de que tampouco a vostede lle pasou desapercibida, presentada baixo un titular no que se recollían unhas declaracións do responsable do patrimonio eclesiástico de Ourense, Miguel Ángel González e que...
OPINIÓN

Sr. Casado, a lingua élle unha cousa seria

Estimado Sr. Casado: Acabo de ler unhas declaracións que fixo hai dous días, non sei se en Santiago ou en Pontevedra -o lugar resulta insípido para o prato que pretendo cociñar-, polas que me pide o corpo escribirlle esta sorte de carta aberta, co encargo de que...
OPINIÓN

Corresponsal en París

Cada vez estou máis convencido de que o día que sexamos verdadeiramente capaces de tecer a rede completa de galegos de primeira xeración, fillos de galegos e netos de galegos que andan polo mundo a través dos máis diversos oficios e profesións e que manteñen aínda o embigo...
OPINIÓN

Reclamemos privilexios

Teño escrito con certa frecuencia nesta columna que a solución ó problema de avellentamento da poboación da nosa terra, así como ó problema demográfico que disto e doutras causas se deriva, non se soluciona xa con máis ou menos ben intencionadas medidas de promoción municipal...
OPINIÓN

U-la xestión cultural?

Dende un recanto perdido da Galicia arraiana, esa que tan lonxe queda para a cultura xeocéntrica compostelana, sigo con atención os cambios que acaban de teren lugar no Consello da Cultura Galega, órgano estatutariamente consultivo dende a súa promulgación polos galeguistas...
OPINIÓN

O primeiro camiño portugués

Benquerido presidente: Cando ti e máis eu non eramos sequera nin a milmillonésima parte da sombra dun espermatozoide -poñamos por caso, o ano 925 da nosa era-, un tipo chamado Rosendo Guterres, que nacera "a 5 leguas" (escribiron os cronistas da época) da cidade de...
OPINIÓN

Banco de casas

A miúdo a actualidade ofrece a posibilidade de facer lecturas comparadas sobre informacións que aparentemente nada teñen que veren entre elas, pero, xa sexa por temática, xa polos seus protagonistas ou por outras moi diversas causas, se se relacionan, poden ofreceren...
OPINIÓN

Un coche e un avión

Era loiro e debía andar, mes enriba mes embaixo, contando a ducia de aniversarios. Ou, se cadra, un pouco máis. Un xa  non sabe calcular moi ben... Viaxaba na fila posterior á miña e volvía -é de supoñer- de pasar uns días de ocio en Londres. As conversas tópicas de pais...
OPINIÓN

Galicia como exemplo

Andou pola capital da provincia, esta fin de semana, un dos candidatos inscritos para tratar de recompoñer esa especie de espantallo monumental no que se ten convertido o Partido Popular a nivel estatal. Andou por Ourense e por algún outro lugar da nosa comunidade e,...
OPINIÓN

Unha pregunta inocente

Teño seguido con certa atención todo canto leva acontecido nas últimas semanas -por non dicir nos últimos meses- arredor do agónico Festival de Cine de Ourense e, logo de analizalo dende a distancia e incluso de ter falado con algunha xente que sabe diso, téñenseme achegado á...