Vicente Araguas

LITERATURA

En pirinxolas

Emprego esta expresión tan coloquial, que en segundo que partes de Galicia vale para andar en bolas ou en pelota, para definir a última aventura de Jaime Bayly.

Ave, Coen
LA REVISTA

Ave, Coen

Cada vez teño máis a impresión de que os Irmáns Coen son desa caste de artistas diante dos que non hai termo medio. Ou admiración incondicional ou distanciamento, cando non desprezo.

LA REVISTA

Libro de feitizos

Rosa María Alonso Ferragud vive e traballa en Vigo onde dirixe un establecemento de material esotérico chamado “Tarot”

LA REVISTA

Persona non grata

Volve en edición correxida, aumentada, “fixada” e anotada (cal adoita Cátedra, desta volta por Ángel Esteban e Yannelys Aparicio) o clásico de Jorge Edwards

LITERATURA

Divino tesoro

Diante desta a ollada perplexa de Caine e Keitel, directores de orquestra e de cine, respectivamente, a curar as súas melancolías de vellez nun spa suizo, tal como as vemos no cartaz da película.

LA REVISTA

Matar a Azaña

Blasco del Álamo si que o sabe, e por iso esta novela ben argallada e escrita, onde se reconstrué aquel tempo histórico que fora de grandes esperanzas ata que estas deixaron de selo

Natta montada
ESPECTÁCULO

"Natta" montada

Os seus protagonistas, dous músicos chocalleiros (piano e violino) que xamais rematan unha composición, polo demais interpretada “mentalmente” como terminaremos vendo.

Valle-Inclán tal cal
E.E.
LITERATURA

Valle-Inclán tal cal

Joaquín del Valle-Inclán é neto de Don Ramón, fillo de Carlos, prmeiro Marqués de Bradomín na realidade, o da ficción lá quedara, “feo, católico y sentimental”.

RABO DE NUBE

Os novos esmorgantes

Eu xa vira una película sobre A esmorga, esa novela tan gloriosa da que teño dito (en Ourense, hai ben de anos, ao sol dun congreso adicado a Eduardo Blanco Amor) que se desaparecera toda a narrativa galega con que ficara este libro estábamos...