Vicente Araguas

Valle-Inclán tal cal
E.E.
LITERATURA

Valle-Inclán tal cal

Joaquín del Valle-Inclán é neto de Don Ramón, fillo de Carlos, prmeiro Marqués de Bradomín na realidade, o da ficción lá quedara, “feo, católico y sentimental”.

RABO DE NUBE

Os novos esmorgantes

Eu xa vira una película sobre A esmorga, esa novela tan gloriosa da que teño dito (en Ourense, hai ben de anos, ao sol dun congreso adicado a Eduardo Blanco Amor) que se desaparecera toda a narrativa galega con que ficara este libro estábamos...
OPINIÓN

Bob Dylan nos astaleiros

Dubidei en bautizar as miñas crónicas, sentimentais e afoutadas, nas augas que van do lírico ao épico, con este título, tan de Silvio Rodríguez, ou -directamente- co de “Canto que rola”. O único que tendo botado a vida ao son que marca o de Duluth (Minnesota), xa me parecía...