Vicente Araguas

Schönberg, ¡que grande!
RABO DE NUBE

Schönberg, ¡que grande!

Si que a os ollos actuais, cando a ópera é cada vez máis cinematografía, este é un espectáculo moi plausible. Tanto que na función derradeira, á que eu asistín, un aplausómetro rexistraría ata dez minutos de ovacións

CON TEXTO

Shostakovich

Unha grande novela, chea de vodka e tabaco, esta de Julian Barnes, aínda que haxa quen prefira as biografías do compositor, como a de Elizabeth Wilson

Celia e a guerra
LITERATURA

Celia e a guerra

Un libro que quedara inédito (a súa autora, Elena Fortún, morrera en 1952, logo dunha vida marcada por traxedias varias, nada alleas na súa tona á circunstancia da guerra civil) ata que Marisol Dorao recuperara e transcribirá o manuscrito.

RABO DE NUBE

Don da música

Vizoso, polo demais amante el mesmo de misturar poemas e prosas, vai creando unha caste de “cocktail” específico para que a poesía chegue (xa se dixo) onde non o fai a filosofía.

LITERATURA

Sempre o río Kwai

Unha novela que lembra a adolescencia. Que che evade a un tempo más novo. Esa novela é "El camino estrecho al norte profundo".

Leo, ao fin

Leo, ao fin

Un Leo Di Caprio, lonxe do corazón de manteiga que lle coñecíamos. Afastado das maneiras de rapaz guapeteiro que nos eran tan familiares.

LA REVISTA

Romance en Nova York

Anda Francisco Álvarez “Koki” por Nova York, como quen anda por casa propia. Ou iso semella deducirse deste libro seu, Sombra de luna, escrito na cidade dos rañaceos, por máis que algúns dos seus poemas ben poideran ter nacido con anterioridade.

LA REVISTA

O transformismo á escena

Antes, aí atrás, senón que pronto fará medio século, para mudar de sexo (aínda que non fose máis que no hábito que non nos hábitos ou costume) compría que fose Antroido