Vicente Araguas

Ourensá bulidora

Ourensá bulidora

Pertence Yolanda López (Ourense, 1976) á caste das escritoras bulidoras, o que ademáis de rimar en consonante atopa asonancias nas múltiples tarefas ás que Yolanda se adica.

LA REVISTA

De brincadeira

A esta función de Noël Coward, Un espíritu burlón, dirixida para o caso por Antonio Albella, nada lle falta para acadar a o grau de excelencia.

Diarios de Thomas Merton
LA REVISTA

Diarios de Thomas Merton

Thomas Merton, de vida rachada cedo, logo dun accidente doméstico en Bangkok (en 1968, nacera en 1915), influirá grandemente a poetas como Ernesto Cardenal, non soamente polo que deixou dito, senón na súa maneira.

Crime ou castigo
CINE

Crime ou castigo

Todos os anos chega unha película de Woody Allen; todos os anos vou ver esa película con anseios e esperanzas de que volva a nós o reino alleniano

LA REVISTA

Granada negra

Recoñezo en Justo Navarro, poeta polo demais chamativo daquilo que se dera en chamar “nova sentimentalidade”, autor dun libro primordial, Un aviador prevé su muerte

LA REVISTA

Invernos e infernos

A  primeira, de Brendan Keily, traducida ao español por Claudia Conde, na que se nos narra en clave de “bildungsroman” ou iniciación á vida, o percorrido dun rapaz

Un monumento
LA REVISTA

Un monumento

Un estudio categórico  sobre o ano aquel, 1937, tan arrepiante no que a vella esperanza dos revolucionarios de todo o mundo resultou ser un fiasco represor