Un nome para un barrio

Un nome para un barrio

 Outra proposta: Xa que estamos a falar dos barrios da antiga Auria, nos que teñen o seu lar As Tendas, Trigo,  Ferro, Panadeiros, Chancos, Rastro, Viños..., tódaslas rúas teñen un denominador común, que para min non é outro que unha distribución "gremial".

A nova proposta tería unha referencia para todos eles:  "Auria Gremial"  ou "Ourense Gremial".