A xustiza feminina nos foros

Xa van doce anos dende que a Asociación Cultural Agromadas decidiu recuperar e festexar a data de 1859, ano no que se fallou, na capital do Reino, o fin do litixio entre os veciños da Vila e Couto de Seixalbo e o bispado, polo pago dos Foros e rendas (500 moios de viño ó ano e outros...

Nin fai nin derrama

Certo día, conversando unha tarde cun compañeiro en Molgas, pregunteille que tal ían as cousas do Concello, pois il era concelleiro na oposición. Contestoume que iban coma sempre sen que houbera nada salientable que mererecera mención. Logo díxenlle: e o alcalde fai algo?...

Catástrofes naturais

Se non partimos e asumimos a idea de que os humanos soamente somos uns usufrutuarios deste planeta, e que temos a obriga de deixarllo as xeracións vindeiras no mellor estado posible, non seremos capaces de asumir a realidade presente e seguiremos destruíndo un legado natural que porá en perigo...

Franqueira como referente

Cun país orfo e ausente na escea política e nas institucións do Estado, pois non está nin se lle espera, un grupo de persoas representando forzas políticas, hoxe minoritarias, do galeguismo e do nacionalismo, celebraron no campo santo onde repousa un acto en lembranza de Eulogio...

Dúas andainas culturais á Limia

Sempre é necesario coñecer o pasado para entender o presente. Se se perden as referencias de onde vimos, dificilmente atinaremos a intuír cara onde camiñamos como persoas e como colectivo humano. Isto que parece unha simpleza acontece en moitas familias, onde os pais parece que...

Venezuela, venezuela!

Coa polémica que hai sobre o pais do Caribe entre detractores dun réxime populista e ditatorial e os que o ven como unha revolución positiva e un modelo a seguir, véñenme á memoria lembranzas dunha conversa que hai uns anos mantiven cun parente da República...

Anxo Quintana

A entrevista que recentemente lle fixo Telemiño a Anxo Quintana, ademais de deixar moitas cousas claras, veu a amosar dúas cuestións que considero sumamente importantes. A primeira é a distancia que existe ás veces entre a militancia dun grupo político e a realidade social...

Unha cantiga de amor

Non sei se será porque as cantigas, pouco menos que feitas en serie e que sempre rematan con ritmos e esquemas semellantes, xa cansan. Ou se as músicas, maioritariamente adobadas de imaxes e moita e diversa escenografía para chamar a atención, tamén aburren, dado que son pezas que...

Dous anos sen banda de música

A Banda Municipal de Ourense lembrounos o venres pasado, tocando na entrada do concello á hora do pleno, que están a piques de cumprirse dous anos dende que o goberno do sr. Vázquez rescindiu o convenio que tiña con ela facendo efectiva unha desafinada e inoportuna moción que,...

Unha sociedad narcotizada?

Cos  escándalos e corrupcións que  saen á luz constantemente; coa perda de dereitos e recortes  laborais continuos; cos intentos de mediatizar a independencia da xustiza que día a día imos coñecendo; con todo o que chove de negativo, e con todo o que...

A agonía do rural

Hai males que veñen de longo -de vello, se o prefiren-, pero que, por múltiples causas, sempre quedan para tentar resolvelos máis adiante. E como vivimos o presente sen intuír o futuro, cada día teñen máis complexo modo de solución. Dende a entrada na...

A tradición xustifica todo?

Pode que haxa máis definicións de tradición, pero escollín esta: Conxunto de costumes, prácticas, valores, saberes e crenzas que son transmitidas de xeración en xeración e que forman parte da cultura dunha comunidade humana. Partindo deste enunciado podemos...

Carlos Guitián e as lembranzas

Hai uns días nunha sala do Liceo, presentado por Nemesio Barxa, primeiro presidente da Asociación Cultural Auriense, Carlos Guitián falaba da súa andaina vital, e como non daquela fermosa experiencia asociativa que naceu en novembro de 1967 ó abeiro da lei de asociacións de...

As asociacións culturais e a crise

Os tempos mudan e a forma de ver e actuar na vida reflíctese en cada momento de forma diferente. Nos anos sesenta do século pasado, o mundo asociativo, tomando como referencia as asociacións culturais e recreativas que había na cidade, vivían o seu mellor momento. En Ourense,...

Descúlpese antes de falar

Parece ser que o modelo novo de relacionarse no Concello pasa por pedir desculpas antes de falar, reivindicar ou denunciar algo. Mal imos se quen manda pretende buscar consensos nas materias importantes pondo estas trabas. En Ourense todo esta ben, aínda que non teñamos Plan de Urbanismo nin...

A soidade dos púlpitos

Non está na miña intención ferir nin atacar a ninguén. Tampouco espero ter a razón absoluta. Pero despois de escoitar algo semellante a un laio que, dende unha casa de paz como é a igrexa, lanzaba un crego, resístome a non opinar públicamente dado que o tempo...

Os canódromos son a prioridade

Percibo a sociedade ourensá un tanto adormitada. Véxoa ausente, ou tal vez mellor, aterida de frío. Xa non protesta. As asociacións de veciños están desaparecidas. E os que noutrora pedían o soterramento da Estación do AVE están caladiños. O...

A xustiza na picota

As verbas que no seu día dixo un alto cargo da xudicatura, “la justicia española está hecha para castigar a los robagallinas...”, tomaron actualidade coas sentencias sobre o caso Nóos e o das tarxetas “black” de Bankia que saíron á luz hai uns...

56 núcleos menos na provincia

Hai novas que por non seren chamativas e estridentes e por non estaren dentro diso que se chama actualidade, pasan case sen pena nin gloria. Poderíamos dicir que non teñen o impacto no lector que debían ter. Mais teñen un fondo que si debera animar a todos á reflexión....