Plenos Concello de Ourense

Íntegro, el pleno del Concello de Ourense de octubre