Corpo a Terra levou a súa danza contemporánea a Allariz

FOTOS: ÓSCAR PINAL.

Corpo a Terra levou a súa danza contemporánea a Allariz