La Región

A LIMIA

Sandiás contará con un auxiliar para atender la Casa da Lagoa

Todas as persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes ao longo desta semana no rexistro xeral do Concello 

Sandiás contará con un auxiliar para atender la Casa da Lagoa

O Concello de Sandiás contará durante o periodo estival cun profesional cualificado que se encargue da xestión da Biblioteca Municipal, así como do Centro de interpretación Casa da Lagoa, a mostra na que se pode coñecer a historia da mítica lagoa antelana. O auxiliar poderá acceder a un contrato laboral temporal por obra ou servizo determinado e a tempo completo.

Todas as persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes ao longo desta semana no rexistro xeral do Concello de Sandiás en horario de 09,00 horas a 14,30 horas.

Para coñecer as bases de selección, que acaban de ser aprobadas, será necesario acudir ao taboleiro de anuncios do Consistorio -ubicado nas oficinas municipais-. Tamén será posible coñecelas na sede electrónica -sandias.sedelectronica.gal- e na páxina web do Concello www.sandias.es.