A Limia

Vilar de Santos concluíu o programa de mellora viaria

A Limia

SEGURIDADE VIAL

Vilar de Santos concluíu o programa de mellora viaria

Pista pavimentada na localidade de Mosqueiro, no Concello de Vilar de Santos.
photo_cameraPista pavimentada na localidade de Mosqueiro, no Concello de Vilar de Santos.

O Concello destinou a estas intervencións un total de 244.000 euros

O Concello de Vilar de Santos rematou os proxectos incluídos no Programa de Infraestruturas. As actuacións, que contaron cun orzamento de 244 millóns de euros, baseáronse na renovación e mellora das vías e infraestruturas públicas do municipio e leváronse a cabo no último trismestre do pasado ano 2016.

Dentro do Plan Marco destináronse 49.000 euros á mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias nas localidades de Laioso, Outeiro, A Venda, Castelaus e Casas da Veiga. Tamén se destinaron 42.350 euros ao acondicionamento de 15 quilómetros de camiños agrícolas da concentración parcelaria. Con esta actuación buscouse evitar as consecuencias dos encharcamentos e desbordamentos de auga para así manter a actividade agrogandeira do concello. No Parque Empresarial de Santa Marta executouse un proxecto de 25.600 euros para mellorar as conexións coa estrada OU-1114 e 50.000 euros foron destinados á mellora de accesos no Mosqueiro, Parada, A Venda e Toxediño.

Actuouse, mediante captacións e obras nos mananciais, sobre o subministro de auga de Parada, que abastece á propia localidade e a Outeiro, O Vieiro, A Ponte, O Mosqueiro e Castelaus. A inversión nesta acción sumou 25.000 euros.

Así mesmo, realizáronse accións adicionais coma traballos de desbroce de aldeas e espazos públicos, mantemento de camiños forestais e cortalumes e limpeza dos regatos e desaugadoiros. Por outra banda, o Concello tratou de recuperar camiños tradicionais e sendeiros. A finalidade desta acción é a de mellorar as posibilidades de conservación e uso destes sendeiros para así dar a coñecer o medio natural e patrimonial do municipio. Actualmente cóntanse con 19 quilómetros de rutas aptas para gozar camiñando ou en bicicleta nas localidades de Castelaus, Ruxidoiro e Parada.