Galicia

Os grupos coinciden na necesidade de renovar a figura do Valedor

Galicia

JOSÉ JULIO FERNÁNDEZ

Os grupos coinciden na necesidade de renovar a figura do Valedor

O deputado do PP, Agustín Baamonde, sinalou que esta situación se debe a unha falta de "disposición" dos grupos políticos da oposición para alcanzar un consenso

As cinco forzas políticas con representación parlamentaria na Cámara coincidiron hoxe na necesidade de renovar a figura do Valedor do Pobo, que asumiu con carácter de interinidade José Julio Fernández no día 25 de maio de 2012, despois da dimisión de Benigno López González.

Na presentación do informe correspondente ao exercicio de 2013, a deputada nacionalista Tareixa Paz lembrou que dous anos despois da dimisión do anterior valedor, a institución continúa nunha situación "irregular", xa que a Lei, dixo, establece un prazo máximo dun mes para nomear o substituto, unha situación que "interesa" ao PP, matizou.

A deputada da Alternativa Galega de Esquerda, Yolanda Díaz, afirmou que esta é unha "institución ferida e tocada de morte", que viola a Lei, e na que é indispensable a renovación da cabeza visible para continuar co labor.

Por súa vez, o deputado do PP Agustín Baamonde sinalou que esta situación se debe a unha falta de "disposición" dos grupos políticos da oposición para alcanzar un consenso, xa que se "lles resulta difícil conseguilo entre eles, aínda máis cos demais".

O mesmo Valedor do Pobo en funcións recoñeceu ao inicio da súa intervención esta situación, e dixo que acudía á Cámara en calidade de "interino" para presentar o informe, en que destacou o "exceso" de protección ás institucións bancarias en detrimento dos cidadáns e do consumidor.

Fernández dixo que durante o exercicio 2013 a institución que dirixe tramitou un total de 23.535 actuacións, aínda que subliñou que os problemas dos dereitos son substanciais e "non numéricos", mais que a referida actividade evidencia a confianza que a cidadanía ten depositada nesta figura.

Así, intentou resumir un informe de máis de mil páxinas e recalcou que, entre as novidades máis destacadas do documento, está a sección dedicada aos dereitos das mulleres, feito histórico na vida desta institución, mais sen ningún afán "sistemático", senón de avanzar na procura de solucións e de identificación de obxectivos.

No cadro de crise actual, Fernández dedicou especial atención á "complexa" situación social, que marca a necesidade de abordar e asumir novos retos para garantir a aplicación dos dereitos fundamentais, unha actualización permanente que se ratifica, dixo, "co compromiso".

Apreciou, en materia de dependencia, o atraso nalgúns casos nos procedementos de pagamento, e expuxo un traballo continuo e un contacto permanente da súa figura cos diferentes colectivos e institucións sociais para continuar a abordar diversos problemas.

Con respecto ao colectivo dos menores, destacou que a creación de novas prazas en centros públicos "dista de ser a mellor alternativa nin tampouco a máis económica", xa que existen diferentes familias en lista de espera para acoller no seu lar algúns deses nenos internados, unha cifra que durante o ano 2013 ascendía a máis de 1.000, dos que 93 tiñan menos de seis anos.

A deputada do Grupo Mixto, Carmen Iglesias, asegurou que se evidencia "unha involución xeneralizada" en materia de dereitos e liberdades fundamentais, ao indicar que os poderes exercen cada vez máis control.

A deputada do BNG Tareixa Paz referiuse á ausencia do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no debate deste punto da orde do día do pleno, e sinalou que o aumento de denuncias pon de manifesto unha maior vulneración dos dereitos e unha deterioración progresiva da Administración.

Yolanda Díaz asegurou que o documento escenifica que as medidas do PP, unhas "políticas criminais", pon en risco a vida das persoas ante a pasividade e ausencia da Xunta.

"É un informe imprescindible que emenda todas as políticas deste grupo ausente que debería mudar de rumbo", dixo.

Por súa vez, a deputada socialista Patricia Vilán sentenciou que estes datos apuntan as tres preocupacións maioritarias dos cidadáns -relacionadas coas consellarías de Medio Ambiente, Sanidade e Traballo- e indicou que os seus máximos responsables "pasan olimpicamente" deste malestar xeneralizado.

Por iso, recomendou a todas as consellarías unha lectura concienciuda e en detalle desta "radiografía" para extraer conclusións e abordar novas liñas de traballo.

Ante as críticas da oposición, o popular Agustín Baamonde asegurou que a Xunta pasa con "nota suficiente" a proba deste informe, a pesar de que existan diferentes problemas perante os que o Goberno galego mostra unha "actitude receptiva" para procurar solucións e continuar mellorando a calidade de vida da cidadanía.

Comentarios