O proxecto para unha base avións espía en Trasmiras inclúe un estudio que rexeita que afecte a espazos naturais

O proxecto para construír un aeródromo na provincia de Ourense, na zona abranguida entre os municipios de Trasmiras e Sarreus, no cal se estableza unha base operacional para vehículos aéreos non tripulados (UAV's) inclúe un estudio no que se rexeita que afecte a un espazo protexido.
A Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO) e a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) denunciaron que a proposta para construír unha base de avións non tripulados se situaría 'no interior ou nas inmediacións da Zona de Especial Protección para ás Aves (ZEPA) de A Limia ou na súa Zona Periférica de Protección, co cal prexudicaría a seis especies ameazadas de aves.

Non obstante, o estudio que se achega ao proxecto, ao que accedeu Europa Press, sinala que a zona de actuación 'se atoparía entre tres espazos protexidos' da provincia -que tamén menciona o documento- pero 'non afecta á superficie de ningún deles'. 'Tan só afectará a zonas xa degradadas polo home - próximas á autovía, cultivadas, transformadas...-', sinala o documento.

Así, tamén apunta que a distancia aproximada entre o futuro aeródromo e o punto máis próximo de cada un dos espazos naturais sería de 20 quilómetros ao sueste da zona de actuación no caso da Baixa Limia-Serra do Xurés; 16,5 quilómetros ao leste do futuro aeródromo, no caso de Veiga Ponteliñares; e a 16,5 quilómetros ao leste do río Támega.

Así, as conclusións do estudio din que 'simplemente haberá que adoptar medidas preventivas como evitar o sobrevoo da ZEPA Baixa Limia-Serra do Xurés a un altura inferior aos 1.000 metros sobre o chan', xa que, engade, 'ao tratarse dunha zona de especial protección de aves, estas poderían verse afectadas'.

Te puede interesar