La Región

LA CAMPAÑA EN PROVINCIA

Un nuevo polígono y apoyar al comercio local, promesas en Verín

La batalla por la alcaldía de Verín está protagonizada por cinco hombres con una ideología y visiones muy distintas sobre las necesidades de la villa. Uno de ellos marcará su futuro. 

Gerardo Seoane, Himénez Morán, Diego Lourenzo, Manuel Pousada y Domingo Benito.
Gerardo Seoane, Himénez Morán, Diego Lourenzo, Manuel Pousada y Domingo Benito.
Un nuevo polígono y apoyar al comercio local, promesas en Verín

1. ¿Qué iniciativas concretas tomará, si resulta elegido alcalde, para fomentar el empleo en Verín y reflotar uno de sus sectores estratégicos, el comercio?

2. ¿Cuál debe ser la primera medida a implementar en Verín tras el próximo 26 de mayo?

3. ¿Cuál es, a su juicio, la asignatura pendiente que le quedó al último grupo de gobierno municipal?


Gerardo Seoane (PSOE)


1. Queremos facer unha escola de formación na Casa da Xuventude onde se poida impartir, a través da Universidade de Educación a Distancia, novas tecnoloxías, comercio e márketing. O fundamental é aproveitar os nosos recursos e compaxinalos coas novas tecnoloxías. O número de parados en Verín ronda os mil, dos cales, unha porcentaxe moi elevada non ten formación de ningún tipo. Queremos que a xente se meta no mundo dixital porque nos estamos quedando atrás. Por outra banda, queremos abrir un parque empresarial novo e, despois, apoiar dúas embotelladoras máis de auga co nome de Balneario de Caldeliñas e Fonte do Sapo. 

2. Traballar no centro de información dixital. O 70 por cento dos empregos que se van a crear no futuro son informáticos. A xente ten que aprender nesta parcela, que non é andar no Facebook.

3. Eu o que boto de menos é que non nos axudou ningunha administración: nin Deputación, nin Xunta de Galicia. Ninguén se acordou de nós. Fixemos o pulmón cos nosos recursos, e hai cuestións que non son asumibles porque esas outras administracións non cumpriron co seu compromiso. Sobre a asignatura pendiente que me preguntas, eu iniciei todos os trámites burocráticos para acadar moitos dos nosos plans. Fomos un grupo de goberno moi voluntarioso e con moitas ganas de traballar e, este ritmo noso, considero que non o seguía o personal do Concello. Aí xenerouse unha pequena frustración.


Juan Manuel Jiménez Morán (PP)


1. Bonificaremos la compra de suelo industrial en colaboración con la ayuda que ya ofrece la Xunta de Galicia y aportaremos ayudas a la construcción de naves y reforma de las mismas. Bonificaremos también hasta un 95% el impuesto de construcciones y, por último, lo que consideramos una de las medidas más “agresivas” y un claro llamamiento al establecimiento de empresas en Verín es la concesión de subvenciones a fondo perdido en función de los puestos de trabajo que se vayan a generar. Con respecto a lo que me pregunta del comercio realizaremos campañas mensuales y también de concienciación para generar riqueza en nuestro propio pueblo, expandiremos la tarjeta de la Eurocidade. 

2. Lo primordial debe ser, una vez realizada la evaluación sobre estado económico del Concello, establecer el escenario idóneo para empezar a trabajar en una recuperación socio-económica de Verín, que permita a corto plazo ejecutar nuestras propuestas en los diferentes ámbitos de manera exitosa, con especial atención a las materias que he comentado en la primera pregunta de esta entrevista. Creo que no hay “solo una medida” a implementar, sino una serie de ellas.

3. La gestión económica del Concello. Que haya empresas sin cobrar desde el año 2017, que se deban más de tres millones de euros a provedores, que se hagan las obras saltando los procedimientos legales establecido son cosas que el Partido Popular jamás toleraría.


Diego Lourenzo (BNG)


1. Considero que xa se fixo durante esta lexislatura unha importante aposta por estar ao carón do comercio, co apoio ás súas campañas específicas. Pero tamén que a vindeira lexislatura ten que estar marcada por un maior respaldo a este tipo de iniciativas e, do mesmo xeito, penso que é necesario apoialos no tocante á información. Estamos vivindo nun mundo moi global, no que se producen moitísimas compras por Internet e queremos que o noso comercio local se adapte a esas novas necesidades. No ámbito económico, necesitamos proporcionar solo industrial de calidade, aínda que creo que quen ten as competencias necesarias neste apartado é a Xunta de Galicia. Debemos esixirlles que urbanicen os metros cadrados expropiados do Polígono de Tamagos para que teñamos ese solo e sexa competitivo. 

2. Penso que a primeira medida debe ser a vinculada ao ámbito económico e da perda de poboación. Verín non é alleo á realidade existente. A Xunta e o Estado deben elaborar un plan transversal cos concellos. 

3. Non sermos quen de que a Xunta desbloquease a cuestión do solo industrial de calidade en Verín. É importante facerlle un recordatorio aos veciños da vila. O bipartito da Xunta comezou a expropiar e a poñer en marcha todo o mecanismo administrativo para ter un polígono en Tamagos, cunha ubicación estratéxica. Cando cambiou o goberno no 2009 e entrou o PP paralizou o proceso.


Manuel Pousada (Marea)


1. A falta de emprego na nosa vila está obrigando a moitos xóvenes a marchar. Temos un gran potencial en Verín con máis de 9.000 hectáreas de terreo produtivo e aquí pódense cultivar os mellores espárragos de España ou pementos. No sector primario xenérase traballo, temos máis de 1.000 empregos directos, pero non contamos coa automatización necesaria. Tamén sería interesante crear unha planta de transformación. As empresas non veñen nin a Vigo, ni a Coruña, aquí non van a vir, é a realidade. Non o cree nadie. Temos que aproveitar os recursos que xa temos, que son bestiales. Tamén seguimos sen explotar a cuestión dos balnearios. O comercio, por outra banda, estao matando o tema das compras por Internet, Amazon... 

2. Sen dúbida comezaría a traballar para frear o éxodo da xente máis nova da vila. O cuarenta por cento das vivendas de Verín están baleiras e, o noso obxectivo, sería seguir o modelo do Ayuntamiento de Bilbao para actuar de intermediario entre o inquilino e o propietario e que eses pisos se puxeran en aluguer para a xente máis nova ou con menos recursos. Unha vivenda que leva 20 anos pechada é rentable se che pagan os gastos ou se o cuidan. 

3. Aquí están moi contentos cos aparcamentos disuasorios, cando o único que provocaron foi tráfico no centro. En calquera gran cidade esta idea xa sería impensable. Estamos cargándonos o planeta. En Verín en horas puntas duplícase o tráfico.


Domingo Benito Otero (Vox)


1. Reduciremos la presión fiscal mediante la rebaja de impuestos y las tasas al mínimo posible. Queremos revitalizar otros sectores importantes en la localidad tales como el Agrario y el Turístico. Para ello, trataremos de facilitar asesoramiento, incentivos y ayudas a los emprendedores. Por último, pretendemos, si logramos gobernar, mejorar la seguridad del sector con la instalación de cámaras en zonas comerciales y puntos estratégicos del municipio de Verín. 

2. Considero que no es otra que poner en marcha, y con la máxima urgencia posible, el Polígono Industrial de Tamagos. Para ello, promoveríamos el establecimiento de un convenio de colaboración entre las distintas administraciones existentes, tanto la nacional, como la autonómica, provincial y local. También queremos aprovechar los recursos europeos que existen y que se pueden destinar a esta finalidad. De esta manera, se podrá facilitar suelo industrial a las empresas que garanticen puestos de trabajo en el ayuntamiento de Verín. 

3. Verín ha perdido, en los últimos años, cerca de 1.000 habitantes. Los anteriores gobiernos de las formaciones del Partido Popular y del Partido Socialista no han sabido fijar ni aumentar la población. En este sentido, no han logrado encontrar soluciones a este gran problema existente que es la ausencia en la villa de oportunidades laborales. Verín logrará ser atractivo si logra una baja presión fiscal, limpieza y seguridad.