La Región

LECTOR DENUNCIA

FOTONOTICIA

Bolardos para preservar espazos en Río Mao

Logo de ter feito ao Concello de Ourense a petición da colocación duns bolardos na rúa Río Mao, no barrio de A Ponte,  para evitar estas situacións de perigo por falta de visibilidade no paso de peóns e tamén por ocupar os ocos reservados para motos, ¿cánto tempo teremos que esperar os veciños ante o que consideramos unha demanda urxente?
 

Bolardos para preservar espazos en Río Mao