LECTOR DENUNCIA

FOTONOTICIA

Mal exemplo de deseño de xardinería en Xinzo

A imaxe está tomada na rúa Ladeira en Xinzo de Limia. E  non é un caso aislado. Trátase dun mal exemplo de deseño de xardinería que parece alguén puxo de moda na villa. A xente de Xinzo non merecemos está situación. Queremos un pobo cuidado, limpo e humanizado. Non unha tomadura de pelo.

Mal exemplo de deseño de xardinería en Xinzo