EL CRONISTA LOCAL

Unha rúa con problemas de alumeado en San Francisco

Unha rúa con problemas de alumeado en San Francisco

Achego unha foto da rúa Coto Novelle, no barrio de San Francisco. Nesta rúa o Concello de Ourense castíganos ata unha semana sen alumeado público. O venres 1 de febrero chamamos ao Concello para comunicalo, o lunes día 4 volvemos a chamar pero unha semana despois non foran quenes de arranxar o problema. O que máis molesta e que despois de tantos avisos nos contestaran que non tiñan constancia. ¿Qué fan entonces cos avisos? ¿Tiranos a papeleira? Os veciños só pedimos respeto e atención.