O Carballiño

O BNG reclama "máximas garantías" nas minas de litio

O Carballiño

O BNG reclama "máximas garantías" nas minas de litio

O proxecto de explotación de litio afectaría aos concellos de Beariz e Avión

O portavoz parlamentario de Medio Ambiente do BNG, Luís Bará, trasladou á Cámara a tramitación do proxecto mineiro de explotación de litio denominado Alberta I que, nunha primeira fase, afectaría aos concellos de Beariz e de Avión e podería estenderse en sucesivas fases a Forcarei, Cerdedo e A Lama.

A través dunha proposición non de lei, Bará defendeu tres propostas concretas para garantir o interese público: someter o proxecto á avaliación de impacto ambiental, solicitar todos os informes preceptivos para garantir o cumprimento da lexislación sectorial e abrir un proceso de diálogo cos colectivos que se opoñen ao proxecto que deben recibir a máxima información sobre os riscos deste tipo de explotacións mineiras. O veto do PP impediu aprobar a proposta para asegurar todas as garantías, apunta o BNG.