Ourense

Coles investirá 100.000 euros para melloras en Gustei

Ourense

melloras

Coles investirá 100.000 euros para melloras en Gustei

No caso da rede de saneamento, proxéctase unha renovación integral, co pozos de rexistro novos e sumidoiros na calzada a carón de cada pozo

O Concello de Coles sacou a concurso as obras necesarias para instalar a rede de saneamento e pluviais na rúa da Eirexa e un novo asfaltados nas rúas da Eirexa e Cruz, ambas no núcleo de Gustei, así como para o asfaltado da vía, nun proxecto cuxa execución ascende a 98.000 euros. 

A rúa da Eirexa é actualmente compartida por vehículos e peóns, creando un certo "caos", sobretodo os días de asistencia á misa na igrexa de Santiago de Gustei. 

A raíz deste problema, preténdese separar o tráfico rodado do peonil mediante o pintado dunha liña de 15 centímetros de ancho con pintura branca. 

Esta liña permitirá que o resto da rúa sexa empregada para o tráfico de vehículos. Na rúa da Cruz, saída de Gustei en dirección a Sartedigos,  proxéctase un firme de formigón impreso con contorno de pedra de granito, acorde coas edificación tradicionais.

Ademáis, presenta numerosos baches e agretamento. As redes de sanemaneto son moi antigas e provocan atascos frecuentes. 


Renovación integral


No caso da rede de saneamento, proxéctase unha renovación integral, co pozos de rexistro novos e sumidoiros na calzada a carón de cada pozo. Conectarase coas redes existentes na marxe da estrada OU-0150. 

Más en Ourense