Ourense

Coles publica na web as parcelas das faixas secundarias

Ourense

área metropolitana

Coles publica na web as parcelas das faixas secundarias

O documento pretende mostrar as necesarias para a defensa contra os incendios forestais, efectuando unha análise da situación actual

O Concello de Coles publicou na súa paxina web o plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais no que publica, coa súa referencia catastral, todas as parcelas que están incluídas nas denominadas faixas secundarias que teñen que ser limpadas polos propietarios.

O documento pretende mostrar as necesarias para a defensa contra os incendios forestais efectuando unha análise da situación actual, e establece unha zonificación do territorio como marco das directrices de actuación a realizar para acadar os obxectivos.