Ourense

Blanco e Torrado levan ao Parlamento a redución de enfermeiros en Toén

Ourense

Sanidade

Blanco e Torrado levan ao Parlamento a redución de enfermeiros en Toén

Os deputados socialistas tomaron esta decisión trala redución de prazas de enfermería no Centro de Saúde da localidade.

Os deputados socialistas no Parlamento de Galicia, Noela Blanco e Julio Torrado, presentaron ante a Mesa a interrogante de por que a Xunta de Galicia tomou a decisión de reducir o número de prazas de enfermería no Centro de Saúde de Toén, en Ourense.

A realidade no Centro de Saúde de Toén viuse modificada nos últimos anos, pois trala xubilación do antigo persoal, as prazas de enfermería víronse reducidas de dúas a unha.

Os socialistas tamén reclaman saber si dende a Xunta prevén restablecer o número de prazas nun futuro.