Universidad

Axudas a alumnado para estadías na Unión Europea

Universidad

UNIVERSIDAD

Axudas a alumnado para estadías na Unión Europea

Para optar a estas axudas é preciso ter matrícula no curso 2018/2019, como mínimo 50 créditos, en calquera universidade do SUG. O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas. O idioma que curse deberá corresponderse co do país elexido. Dotación máxima de 1.000 euros. Prazo ata o 14/03/2019.n