Universidad

Axudas para estudos de mestrado en Estados Unidos

Universidad

UNIVERSIDAD

Axudas para estudos de mestrado en Estados Unidos

Requisitos nacionalidade española ou de países da UE, en posesión ou condicións de obter titulación universitaria. Mínimo de 240 créditos e una nota media igual ou superior a 7 puntos. Inglés excelente. Dotación mensual de 2.220 euros máis matrícula ou taxas académicas, gastos de viaxe e seguro. Prazo ata o 12 de febreiro ás 14.00 horas peninsulares.