Universidad

"O máis urxente para o doutoramento da auga é promoción e contactos"

Universidad

entrevista

"O máis urxente para o doutoramento da auga é promoción e contactos"

José Eugenio López, no seu despacho do edificio Politécnico (XESÚS FARIÑAS).
photo_cameraJosé Eugenio López, no seu despacho do edificio Politécnico (XESÚS FARIÑAS).

O Programa de Doutoramento Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento da UVigo é unha liña mestra da especialización do Campus da Auga. De aquí sairán os futuros investigadores expertos na materia da auga. José Eugenio López colleu o relevo da coordinación do programa dende hai uns meses.

O Programa de Doutoramento Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento da UVigo é unha liña mestra da especialización do Campus da Auga. De aquí sairán os futuros investigadores expertos na materia da auga. José Eugenio López colleu o relevo da coordinación do programa dende hai uns meses. "Estamos satisfeitos, pouco a pouco", valora. Agradece a herdanza do anterior coordinador, Javier Rodríguez Rajo. "Foi o que levou a parte máis dura, a daimplantación". É que o doutoramento empezou no curso 2017-2018. É un programa internacional do que forman parte 134 investigadores. 

Cal é a importancia do doutoramento dentro da especialización do Campus? 

O doutoramento é unha parte esencial da formación universitaria. A universidade ten que chegar ao máximo nivel de coñecemento. Dános a formación de investigadores e doutores ao máximo nivel de formación. Hai que darse conta de que na formación a nivel doutoral estamos moi cerca da investigación científica.

Que liñas de investigación seguen os alumnos?

As liñas mestras son as de sustentabilidade, auga e desenvolvemento. Cada unha agrupa moitas outras liñas. Aínda que a auga é o marco xeral.

De que titulación procede a maioría de estudantes?

De tódolos ámbitos, pero máis o xurídico.

Non é máis complicado chegar a este ámbito que ao científico?

Hai esa percepción de auga como medio físico, pero é moito máis. Ten socioloxía, dereito... Os códigos xurídicos máis antigos eran sobre o dereito a auga e como se reparte. 

Son dous anos de programa, cal é a valoración do crecemento?

Os programas de doutoramento teñen perspectiva longa, non se pode plantear a formación a corto plazo. Unha tese lese aos tres anos. Non houbo tempo de desenvolver o potencial do programa, que é moito. 

Hai 15 alumnos para 25 prazas. Suficiente?

De momento é suficiente. Pero hai dúas estratexias: divulgar e aumentar a oferta e aumentar as bolsas de formación. 

Que bolsas ten actualmente o alumnado?

Incrementamos a porcentaxe de orzamentos para bolsas. 4.700 euros. Cubren basicamente gastos de viaxe. O noso desexo é dar un porcentaxe maior.

E o aumento da oferta. Que actividades propoñen?

Hai cinco actividades e este ano propoñemos oito máis. Ecoloxía fluvial, eficiencia no uso auga, auga e enerxía, perspectivas xurídicas....

Búscase a colaboración con outras universidades?

Si, aumentaremos a rede de colaboracion internacional.

E coas empresas?

Si. Xa hai un doutrado industrial e temos contactos con Orember.

Que é o máis urxente?

Ampliar contactos e facer divulgación para aumentar a matrícula. É un problema xeral desta provincia e de Galicia. A crise demográfica afecta a tódolos eidos. Tamén é importante unha masa crítica coa incorporación de doutores de Portugal e doutras zonas de Europa.

Máis colaboración ou cartos?

Facilitar as bolsas de viaxe é moi importante, pero tamén o contacto coas universidades.