Valdeorras

El BNG rues defiende un "goberno de esquerdas"

Valdeorras

política - a rúa

El BNG rues defiende un "goberno de esquerdas"

Los nacionalistas indican que el RUA "continúa a manifestar que non ten acordos pechados de antemán e que está disposto a falar e pactar con quen ofreza a mellor alternativa de goberno".

El BNG rues de María González Albert apuesta por repetir el pacto de gobierno con los socialistas. "Desde o BNG seguimos a defender e a traballar na posibilidade dun goberno de progreso para A Rúa, que continúe coa senda iniciada vai catro anos pola coalición BNG-PSOE e esa é a oferta que temos feito até o de agora aos nosos actuais socios de goberno, se ben é certo que aínda non nos deron o si".

Las últimas elecciones introdujeron un nuevo factor: la reaparición del RUA de José Vicente Solarat. Si hace cuatro años, las urnas dieron cinco concejalías al PP, tres al BNG y otros tres al PSOE, tras los pasados comicios el PP contará con cuatro, por tres el BNG, dos el PSOE y otros dos el RUA.

Los nacionalistas indican que el RUA "continúa a manifestar que non ten acordos pechados de antemán e que está disposto a falar e pactar con quen ofreza a mellor alternativa de goberno".

Ante esta situación, en la que BNG-PSOE lograrían una mayoría simple, el BNG aseguró que "tentará até o último momento que A Rúa conte cun goberno de esquerdas, que respecte a soberanía popular e que teña como único obxectivo o ben común e non os intereses privados", según afirmó.