Afonso Vázquez-Monxardín
Afonso Vázquez-Monxardín

OPINIÓN

Nadal ou Natal?

Ahistoria das palabras está chea de reviravoltas. Dun mesmo étimo latino poden derivar palabras con significados moi distintos ou idénticos. Faláballes o outro día de traizón e tradición. Pero sinónimos e parecidas son alumear ou iluminar, ou inchar ou inflar, por exemplo. En...
OPINIÓN

O apalpador (e a apalpadora)

Non é casualidade que en todas as linguas latinas as palabras tradición e traizón sexan tan parecidas, pois veñen do mesmo vocábulo latino. Se tradición significa “conxunto de usos e costumes antigos propios dun pobo, transmitidos de xeración en xeración”, traizón (derivada...
OPINIÓN

O disparate Barbañica

Onda o Polvorín únense dúas vías de auga: unha vén das terras de Seixalbo; a outra, das da Valenzá. Nos “Documentos de la Catedral de Orense” de don Emilio Duro Peña, localízase o nome da primeira xa no 1200 como Barbaña; e a segundo, dezasete anos despois, aparece como “río...
OPINIÓN

Ponte Nova, Ponte Nova

Dígoche, ponte centenaria xa desde este ano, que te poñas nova. Que te poñan nova, mellor dito. Unha boa volta xa lle deron -limpa fixa e con esplendor- aínda que haxa burros que ornean co spray nos seus baixos; a min aínda me gustaría que lle desen outra reviravoltiña....
OPINIÓN

Quen manda(rá) aquí?

Se poñemos esta frase en Google sáenos máis de 40 millóns de entradas, que non de respostas porque, a verdade, é cuestión complicada, unha das grandes preguntas que hoxe se fai en todo o mundo a xente á que lle interesa ese nivel de reflexión. Coa actual promoción da adición...
OPINIÓN

Hai corenta anos...

Un empeza a ser bastante maior cando lembra o que votou hai corenta anos. Pero todos os que votamos daquela lembramos o voto. Para moitos, era a primeira vez que tiñamos opción de participar na decisión sobre o campo de xogo no que nos queriamos xogar o futuro. Seguramente...
OPINIÓN

Non me gusta

Non me gusta o termo “reconquista” porque cando os cristiáns expulsaron aos árabes de Granada estes levaban séculos alí. Imaxinen a pena de Boabdil -non me estraña que chorase- con setecentos anos de permanencia familiar en Granada cando aqueles brutos do norte lle din que...
OPINIÓN

Arredor do coche eléctrico

Se o poder económico se concentra e o poder político se esvae, cada vez mandará máis o primeiro. A Unión Europea pode imporlle unha sanción a Google por abuso de poder da posición de mercado, pero se fose o Goberno de Malta, por exemplo, quen fixese iso, no Silicon Valley...
OPINIÓN

Varrendo pra casa: nós e La Región

Si. Varrer con uve, pois vén do latín “verrere” e nós somos moi fieis á raíz; pero non é por aí, pola etimoloxía, por onde quería ir eu. A expresión “varrer pra casa” ten unha connotación negativa, como de “aproveitado”, “comenenciudo” ou algo semellante. E ben mirado,...
OPINIÓN

A política, esa cousa...

Ás veces, cansos, pensamos na política, nos políticos, como algo alleo, distante, que viven nun mundo paralelo. As súas preocupacións -as sondaxes, a capitalización das emocións públicas, a presenza nos medios, o esforzo na imaxe positiva do propio e negativa do alleo...-...
OPINIÓN

Aquel discurso de Castelao...

Supoño que a vinda do cadro “A derradeira lección do mestre” a Ourense  provocará algunha crítica e envexa. Dirán que se Pontevedra, que se Rianxo... en fin, está ben que veña a Ourense.  Xa lles contei aí atrás que fora un agasallo do autor ao Centro Ourensán, e...
OPINIÓN

A gramática de Saco, e outras celebracións

Está rematando este ano 2018 no que en Ourense houbo un par de celebracións que pasaron máis ou menos desapercibidas. Por unha banda, o centenario da Ponte Nova. Fíxose, si, unha exposición na rúa do Paseo e pouco máis, fóra do moi bo extra deste xornal no que se incluía,...