Xosé González Martínez
Opinión

Concellos e xustiza

Afondar nos medios para acadar maiores cotas de normalización da lingua galega nas Administracións públicas é unha práctica pouco común. As inercias funcionan de seu para mal. Beatriz Varela Morales, técnica do Departamento de Educación do Concello de Santiago, é unha excepción. Nese servizo…