Aínda se pode facer unha etapa máis dura

A etapa foi dentro do esperado. Gran parte do pelotón, que ten tempo perdido, quere entrar na fuga e así sucedeu. Tardou dúas horas en formarse, non é o habitual, pero pode pasar porque a escapada ten opcións de chegar. Finalmente, tivo que tirar Movistar porque meteuse Pinot e non querían que o corredor se metese...