O Espolón da Praza Maior

Na Praza Maior de Auriavella concentrábanse os tres poderes vilegos: o político, na Casa do Concello ou “Casas Consistoriais”; o relixioso, no Pazo Episcopal, e o social, no Casino dos Cabaleiros e no Espolón. Este ocupa toda a fachada leste da Praza Maior, construído en 1855. É o primeiro paseo da cidade, o dos...

O Casino dos Cabaleiros

Trascorría o ano 1879 e a Praza Maior non era só o cerne do poder político e relixioso da cidade ao ter nela as Casas Consistoriais e o Pazo e o Curral do Bispo, tamén tiña nela a súa sé o centro social por excelencia, o Casino dos Cabaleiros, mais O Espolón, o primeiro paseo da cidade de familias con posibles....

Pobre Asunción

Ourense e o seu Concello homenaxean hoxe a un dos personaxes aos que debían telo feito hai anos: Asunción González Vázquez, descubrindo unha placa na Praza Maior, porque a esenza dun pobo conforman a memoria, a personalidade, sensibilidade e a sociabilidade; se estas entran en crise e permite esvaecer a súa...

Rúa da Paz ou dos Zapateiros

A rúa da Paz é unha das de maior categoría histórica e social na cidade das Burgas, con profesionais liberais, escritores, zapateiros e comerciantes do diversos campos, entre eles do teatro e cine. Leva o nome da Paz desde 1839, ano na que o pediron os seus veciños; antes era denominada dos Zapateiros, desde 1250....

Praza de Eirociño dos Cabaleiros

Auriabella espertou na Restauración do seu letargo adquirindo unha grande vitalidade social e económica. O Modernismo abríu novas rúas: Paseo (antes Paz Nóvoa, Vicente Pérez, José Antonio e Calvo Sotelo), San Domingos, Lamas Carvajal (antes Instituto), Concordia (antes Capitán Eloy), que ampliaron o cerne do...

A Praza das Damas

A Praza das Damas é un dos rincóns máis atractivos do casco vello de Auriabella, situada no cerne da mesma  e limitada pola Praza Maior, a do Trigo e a porta sur da catedral. O Concello de Ourense, en sesión plenaria do 1 de febreiro de 1898, decidiu dar o nome de Modesto Fernández á antiga rúa Tetuán, tamén...

A praza da Imprenta e Valentín de Nóvoa

A praza da Imprenta é unha das de máis soleira de Auriabella, sita na zona sur do casco histórico da cidade e unida á rúa de Colón (antiga Pelouriño) pola banda esquerda e, pola outra, coa da Liberdade. Segundo o artigo 2º do Capítulo Único, Título Primeiro, das Ordenanzas Municipais do ano 1895, publicadas na...

A praza do Corrixidor ou de Cimadevila

É indubidable a importancia histórica da praza do Corrixidor ou barrio de Cimadevila, que posúe a inclinación como característica propia de case todo o casco antigo; está situada ao leste da catedal e é moi querida en Auriabella. Era presidida polo pazo gótico do Corrixidor, habendo sido nomeado o primeiro deles...

A señorial rúa Hernán Cortés

Hernán Cortés é unha das rúas máis antigas, señoriais e históricas por excelencia de Auriabella, prolongación natural da praza do Trigo. Ten a súa orixe na porta sur da Catedral, unida a mesma pola rúa Cisneros e remata na praza de San Cosmede. Conserva aínda hoxe dos vellos pazos os escudos, porches e soportais en...

Rúa San Domingos ou da Corredoira

San Domingos non é a rúa máis antiga de todas as que conforman o cerne do casco histórico de Auriabella, pero si das máis importantes, e tamén foi chamada da Corredoira. Nela mestúranse unha arquitectura subxugante e sociabilidade secular coma poucas, o que fixo que a relación de personaxes senlleiros que viviron...

A rúa da Barreira, na orixe de Auriabella

Ourense, a rúa  da Barreira xungue a Praza Maior coa da Burga; as tres forman o Vilar, orixe de Auriabella.  Segundo o artigo 2º do Capitulo Único, Título Primeiro, das Ordenanzas Municipais de 1895, a rúa da Barreira está integrada no Cuarto Distrito. O...

A do Trigo, unha praza con moito avoengo

A Praza do Trigo, ou das Olas, unha das de máis avoengo de Auriabella, é veciña da Porta Sur da Catedral. Segundo o artigo 2º do Capitulo Único, Título Primeiro, das Ordenanzas Municipais de 1895, publicadas na imprenta de “El Eco de Ourense”, a Praza do Trigo...

As tertulias da Praza Maior

Ourense, no seu entorno histórico, cultural e social, produxo unha eclosión literaria na segunda metade do século XIX e no primeiro tercio do XX, converténdose na “Atenas de Galiza”. No Ourense literario foron imprescindibles as tertulias. Hoxe trato neste artigo as...

Ático Noguerol, cronista de Ourense

Estes días do mes de xullo cúmprese o 75 aniversario do pasamento dun dos personaxes máis populares de Auriabella do século XX: Ático Noguerol Iglesias. Naceu en Ourense o 3 de setembro de 1888, no número 9 da rúa Pereira, hoxe avenida de Pontevedra. Os seus pais...

Centenario de "La Centúria"

Tanscorría o mes de xuño de 1917, cando en Auriabella, Vicente Risco e Arturo Noguerol Buján publicaron o primeiro número da revista neosófica “La Centúria” fito senlleiro que produxo durante anos unha forte eclosión cultural acaecida na nosa cidade e...