Opinión

Puigdemont recuperará tratamento, soldo, despacho e prebendas

Unha vez amnistiado, volto a Cataluña e recupere ou non o posto de “president”, polas disposicións establecidas en 2003 polo Parlament, Puigdemont recuperará todas as prebendas de quen ocupou ese cargo: soldo, despacho e persoal, vehículo oficial, escoltas e outra serie de privilexios como os seus antecesores. As disposicións para o efecto inclúen unha pensión vitalicia desde que cumpren os 65 anos (o fuxido cumpre 62 en decembro deste ano), compatible, no seu caso, con outros ingresos, se así se considera. Pero destaca a dotación para gastos de oficina, un coche oficial con chofer, tres postos de persoal eventual e servizos de seguridade. Está moi claro o estatuto dos ex presidentes da Generalitat, cun salario equivalente ao 80% do soldo. Por exemplo, Quim Torra tiña un soldo de máis de 153.200 euros, uns 10.200 euros ao mes ata a súa inhabilitación. 

Puigdemont, que cumpre 62 anos o 29 de decembro, poderá cobrar a pensión vitalicia dentro de tres, pero para entón será superior á actual, como é lóxico pensar. Agora, como deputado europeo percibe 6.962,95 euros netos mensuais sen contar as dietas (323 euros diarios para gastos de aloxamento e 4.536 euros mensuais en concepto de “gastos xerais”) e ten tamén dereito a unha pensión vitalicia a partir dos 63 anos correspondente ao 3,5 % do importe da asignación parlamentaria por cada ano completo de exercicio do mandato, sen que o importe resultante poida superar o 70 % da mesma. Tamén recibiu 55.000 euros para manter a súa oficina de ex “president” en Barcelona.

A favorable lei catalá deixa á discreción de cada ex presidente se queren manter os privilexios que outorga esta disposición. Aínda que o Parlament se reserva a competencia, expresada no estatuto dos ex presidentes, sempre que o decida unha maioría de dous terzos da cámara, de retirar tales beneficios, pero deben aprobalo 90 dos 135 deputados. Tras cumprir a idade regulamentaria (o 21 de xaneiro deste ano, alcanzou os 68 anos) Artur Mas solicitou a pensión vitalicia que determina o artigo 3 do citado regulamento, vixente desde 2003. Por certo que, na curiosa conta da falsa historia da Generalitat está considerado o 123 presidente, cousa incerta, xa que esa figura coa configuración actual só existe desde a II República. O artigo, ao que poderá acollerse Puigdemont, di que cando os ex presidentes “cheguen á idade de 65 anos, teñen dereito a percibir unha pensión vitalicia consistente nunha asignación mensual igual ao 60% da retribución mensual que corresponde ao exercicio do cargo de presidente ou presidenta da Generalitat”. 

Imos ver se, como veu sostendo nas súas campañas electorais, leva a cabo a súa promesa de reducir o soldo de presidente, se chegaba a gobernar, nun 3 por certo. Ademais, dados procesos en que se viron envoltos Mas, Torra ou Pujol, e as responsabilidades derivadas, estes ingresos adquiriron significación especial. Pujol cobrou esta pensión de 2003 a 2015, en que renunciou, ao descubrirse as súas contas en Andorra. Cabe lembrar que o Parlament ten capacidade para revogar estas pensións se se dese o caso de que os seus perceptores non gozasen da “honorabilidade necesaria”. Na actualidade, Mas e Maragall son os dous únicos ex presidentes que cobran esta pensión vitalicia. José Montilla empezou a percibila en 2020 (antes accedeu ao 80% do seu soldo como indemnización mensual, así como á dotación conxunta de máis de 212.000 euros desde 2015 para a súa oficina persoal), pero renunciou a ela a partir de xullo de 2020, xa que a percepción era incompatible co soldo como conselleiro independente trala súa fichaxe por Enagás cunha nómina substancialmente maior (preto do dobre). Con respecto ao Estado, José Luis Rodríguez Zapatero renunciou a esa pensión para formar parte do Consello de Estado e cobrar un salario maior, de 100.000 euros anuais. Rajoy renunciou a todo beneficio e regresou ao seu emprego de rexistrador por oposición. Os que foron presidentes teñen dereito a que dúas persoas traballen no seu equipo, coche oficial e escolta e seguridade. E mobilidade gratis en calquera medio de transporte.

Te puede interesar