Opinión

A aflición neste mundo

“No mundo teredes aflición; pero confiade, eu vencín ao mundo.” 

Xoan 16:33


A aflición ten a súa orixe no sufrimento e na dor física e espiritual. Moitas persoas pregúntanse de por que Deus non resolve o problema de inmendiato. Pero o Deus de amor diu a solución na figura Xesús, o seu fillo. El venceu ao mundo cando se ofreceu a si mesmo para cumprir a xustiza de Deus. Sufriu as consecuencias dos nosos erros, cando el non tiña erros. Despois resucitou e manifestouse a moitos. Cumpriu as profecías e prometeu que volverá. Pero nunca enganou a ninguén e no versiño de hoxe afirma que este mundo hai e haberá problemas, sufrimento e dor. A gran diferencia está en confiar e depositar a nosa confianza nel. Afrontar os problemas ao seu carón é ter a seguridade de que nos vai axudar a seguir adiante, sabendo que el tamén sufriu moito máis do que poidamos sufrir nós.

Te puede interesar