Opinión

Eu son a porta

“ Eu son a porta, o que por mín entrare, será salvo.” 

Xoan 10:9


Este versiño é moi fermoso ao ver que, a través desta metáfora, aprendemos que temos entrada a mesma presenza de Deus. Xesús así o dixo na súa mensaxe no Evanxelio. As portas son para abrir lugares aos que queremos ter acceso, Xesús é a quen temos que acudir para falar e coñecer a Deus Pai. Non podemos confiar que figuras feitas por homes nos representen ante Deus. Segundo o Salmo 115: 5“teñen boca e non falan, teñen ollos e non ven”. 

Por outra parte, o que entra pola porta, ten vida eterna. Esto significa que calquera que entregue a Xesús a súa vida, so precisa recibir o regalo da salvación. Se fose por obras, ninguén sería merecente de estar na presencia de Deus. Para obter este fermoso agasallo, hai que ir e entrar. El é a porta. 

Te puede interesar