Opinión

O Arrepentimento

“...se non vos arrepentides, 

todos pereceredes igualmente”

 Lucas 13: 5


Todo versiño na Biblia ten o seu contexto. Esto é fundamental para poder entender o que nos quere dicer. O que nos ocupa hoxe está nun asunto no que participa Pilato e uns galileos. Xesús pon un exemplo para explicar a situación e dí que todas as persoas precisan arrepentirse dos seus pecados. Esto é, mudar as súas mentes e achegarse ao Salvador. El é o único que pode perdoar os pecados e dar vida eterna. O arrepentimento implica restitución, sempre que sexa posibel e acreditar en Xesús recoñecéndoo como o único camiño, verdadeiro e vivo.

Algunhas persoas teñen aprendido que a base de moitos rezos, chegarán ao arrepentimento cumprindo así a súa penitencia. A Biblia asegura que “ El é fiel e xusto, para perdoar os nosos pecados e limparnos de toda maldade”; so temos que deixar que Deus mude a nosa mente e o noso corazón. Iso é Nacer de Novo.

Te puede interesar