companeiro

Non hai alaricano que non posúa unha lembranza grata vencellada a O Arnado, tramo da ribeira do Arnoia que circundaba a vila e que hoxe é un dos seus pulmóns verdes no centro urbano. Todos se sinten orgullosos do que significa e da admiración q

O eterno compañeiro do Arnoia