feminino

Toda a cidade festexou os avances que se teñen producido no papel da muller como piar da sociedade. Uns empregaron a música, outros a poesía e outros o teatro, pero todos coincidiron en que queda moito por facer.

Reivindicando en feminino