Os rostros de Nós

Os rostros de Nós: Manolo Figueiras

Manolo Figueiras quixo reflectir no retrato de Xosé Ramón Fernández Oxea “Ben-Cho-Shey” na lámina que entregará La Región este domingo esa paixón súa pola tradición popular, a cultura e a lingua e devolverlle o recoñecemento que merece, convencido de que non debe ser considerado un secundario dentro de Nós.