Multitudinaria procesión pola Virxe do Portal en Ribadavia