Fidel Castro 'revive' nos últimos minutos de Entroido, en Carballiño