Miguel Guerra, durante su conferencia "Filosofía: Unha viaxe pola Historia do Pensamento Humano"