POLÍTICA LOCAL

FOTONOTICIA

O depósito de refugallos en Leiro enfronta a alcalde e oposición

O grupo socialista de Leiro dirixiu queixas ó Concello encol do depósito de refugallos nun terreo ubicado xunto ó río Avia polo impacto que supón sobre a paisaxe. O alcalde, Francisco José Fernández, calificou como "demencial" estas críticas do PSOE, "xa que están nunha finca de titularidade privada".n

O depósito de refugallos en Leiro enfronta a alcalde e oposición