XORNAL ESCOLAR

O recuncho de Pancholiño

A biblioteca do CEIP Do Xurés é o eixo de toda actividade que se realiza no centro educativo de Lobios

Una imagen de un aula-biblioteca en el Ceip do Xurés.
Una imagen de un aula-biblioteca en el Ceip do Xurés.
O recuncho de Pancholiño

As bibliotecas son imprescindibles nos centros escolares, son unha das mellores ferramentas para conseguir que os estudantes se afeccionen á lectura..

O Ceip do Xurés sabe que parte do éxito dos seus estudantes reside na utilización da biblioteca como o motor do centro educativo. O claustro de mestres e mestras deste centro educativo, en Lobios, traballan, en equipo, con esforzo e ilusión para fomentar o pracer de ler entre os seus estudantes.

Os obxectivos que perseguen son: inculcar e fomentar o hábito da lectura, promover a investigación e o traballo cooperativo integrando sempre ao medio e ás novas tecnoloxías, realizar experiencias de creación e utilización da información, desenvolver a imaxinación, organizar actividades para estimular, concienciar e sensibilizar contidos do currículo. 

Un ano máis, durante este curso escolar, a biblioteca do CEIP do Xurés será o eixo de toda actividade que se realizará no centro, unha ampla variedade de divertidas dinámicas adaptadas a cada etapa educativa. Ademais das conmemoracións que se levan a cabo todos os anos, durante este curso teñen previsto realizar: 

1. Lecturas colectivas nas que o alumnado será o protagonista contando contos e realizando coloquios e debates sobre as temáticas desas lecturas.

2. Poñerán en marcha, como en anos anteriores, as mochilas viaxeiras para que o alumnado e as familias compartan momentos de ocio e lecer arredor dun libro e outros recursos que conteñen as mochilas. 

3. Obradoiros de poesía e narración. 

4. Realizarán murais relacionados coas diferentes lecturas. 

5. Levarán a cabo proxectos a través das novas tecnoloxías, o que lle permite ao alumnado afondar na busca de información. 

6. Realizaran xogos como o cazatesouros para coñecer máis cousas sobre os autores dos libros e afondar máis na cultura vinculada ao mundo dos libros.

7. Celebrarán tradicionais mercados de intercambios de libros en desuso que poidan ter as familias do alumnado nos seus fogares e incluso propoñeran a outras institucións que se sumen a esta iniciativa, como pode ser a biblioteca do concello.

As bibliotecas escolares asumen un rol principal no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Son un lugar de acceso á información e ideas que son fundamentais para o desempeño exitoso na sociedade.
Esta fabulosa biblioteca escolar desenvolve nos seus estudantes habilidades de aprendizaxe para toda a vida.