Posta en marcha do programa "O meu primeiro imposto", actividade Programa de Acompañamento a Emprender