En Queiroás da Igrexa recuperan a tradición da seitura

FOTOS: XESÚS FARIÑAS.

En Queiroás da Igrexa recuperan a tradición da seitura