A noite de Os Rodos de Boborás, en imaxes

FOTOS DE MARTIÑO PINAL

A noite de Os Rodos de Boborás, en imaxes