Ourense publicará na súa web a contabilidade anual dos grupos políticos

Os grupos municipais do Concello de Ourense aprobaron hoxe unha moción para publicar na páxina web municipal a asignación económica que reciben e o gasto, co fin de evitar 'confusións' co uso das asignacións.
O PSdeG, no goberno, apoiou unha demanda de transparencia e sumouse á moción exposta en pleno pola Democracia Ourensá coa emenda de adición do PP.

Esta moción aprobouse tras as informacións publicadas nos últimos días relativos aos gastos efectuados polo grupo socialista de bebidas alcohólicas e comidas con cargo á asignación municipal, así como un préstamo concedido a un empregado.

O alcalde da cidade, Agustín Fernández, defendeu en pleno o bo proceder do seu grupo e asegurou que as contas se remiten á executiva do PSdeG que as traslada a continuación ao Tribunal de Contas.

No relativo ao préstamo a un empregado indicou que se realizou dentro da legalidade e que neste momento o beneficiario está reintegrando o diñeiro dentro dos prazos establecidos. Ademais no relativo ás contas, encargou un informe para poder expor en pleno o detalle de gasto das achegas que recibe tanto o PSOE como o PP, BNG e DO.

Por decisión unánime do pleno ourensán, a partir deste momento e con carácter anual, unha vez terminado o prazo de entrega, os grupos políticos porán a disposición do Pleno a súa contabilidade anual segundo o que se establece no artigo 73.3 da Lei de bases de réxime local e o artigo 41 das bases de execución do orzamento.

Ademais a contabilidade anual, unha vez presentada no pleno, será publicada na web do concello dentro do apartado de transparencia municipal.

Te puede interesar