Dixitalización e ciberseguridade, as chaves do futuro das pemes

Disenosintitulo3compressed11024x673
A pesares do avance das tecnoloxías, moitas pemes non son conscientes dos beneficios que pode aportarlles a dixitalización, tanto en termos de aforro de custos como de xeración de novas oportunidades.

A pesar do avance das tecnoloxías, moitas pemes non son conscientes dos beneficios que lles pode achegar a dixitalización, tanto en termos de aforro de custos como na xeración de novas oportunidades.

A dixitalización das empresas chegou a un punto crucial como factor determinante para a súa supervivencia. A competitividade e a innovación convertéronse en piares fundamentais nos que basear o crecemento das empresas. Estes aspectos son aínda máis importantes no caso das pemes, que representan o 99,8% do tecido empresarial español e o 66,5% do emprego.

Non obstante, segundo os datos do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, o 62% das pemes españolas posúen polo menos un nivel básico de intensidade dixital e o 24% acolleron o comercio electrónico, pero poucas empresas aproveitan tecnoloxías como a intelixencia artificial, o Big Data ou servizos na nube. De feito, só o 36% das pemes considéranse dixitalizadas, fronte ao 64% das grandes empresas.

Estes datos responden a unha serie de factores que impiden que as pemes avancen na súa transformación dixital, entre elas a falta de recursos económicos, de tempo ou de coñecemento.

Por que dixitalizar?

Cando se trata de dixitalización, non hai volta atrás. Nunha sociedade cada vez máis interconectada o futuro das empresas dependerá en gran medida da súa adaptación á era tecnolóxica. Facelo ofrécelles ás pemes importantes vantaxes, que implican en liñas xerais mellorar a eficiencia, a produtividade ou a rendibilidade dos seus negocios.

En xeral, trátase de adaptarse ás novas demandas do mercado, ás expectativas dos/as clientes/as e aos cambios da contorna. Ao mesmo tempo, a dixitalización permite mellorar a xestión interna, optimizar procesos, automatizar tarefas, ofrecer servizos personalizados, acceder a novas canles de venda e comunicación, ampliar o alcance xeográfico, aumentar a seguridade e a calidade, e promover a innovación e a diferenciación.

Para iniciar o proceso de dixitalización, o primeiro e fundamental é facer unha análise da propia empresa, da súa estrutura e das súas características para avaliar as necesidades tecnolóxicas que se presenten. A comunicación cos/coas clientes/as, o teletraballo e, sobre todo, as ferramentas de ciberseguridade, son os tres alicerces sobre os que se constrúe a dixitalización.

Os riscos

Habida conta de que o proceso de dixitalización da sociedade e das empresas é imparable, o avance tecnolóxico conleva unha serie de riscos que non se deben ignorar, sobre todo no relativo á ciberseguridade. Termos como “phishing” (suplantación de identidade) ou “ramsonware” (secuestro virtual dos datos) son algúns dos ciberataques máis habituais.

Neste ámbito, a prevención, o seguimento ou a resposta ás incidencias son fundamentais para garantir a supervivencia das empresas. Para protexerse destes contratempos, que poden ser moi prexudiciais, é recomendable contar cun/cunha asesor/a dixital experto/a.

Existen múltiples opcións para lles ofrecer unha solución integral de ciberseguridade ás pemes, algunha delas centrada en lles presentar as mellores ferramentas de protección de elementos críticos pensadas para empresas de entre 10 e 100 traballadores/as.

A compañía de telecomunicacións R conta no seu catálogo con diferentes propostas orientadas ás pemes galegas. Son ferramentas que se converten nunha solución integral de ciberseguridade, capaces de lles achegar ás pemes a tecnoloxía máis completa e avanzada con prezos axustados ás circunstancias de cada empresa. Estas iniciativas están deseñadas e orientadas especialmente para pemes e negocios, centrándose na prevención, recuperación e resposta tras un incidente de seguridade.
E todo isto fano a través de servizos de control remoto e vixilancia, informando de calquera vulnerabilidade ao interlocutor TIC da empresa, clasificándoa pola súa gravidade e indicando as accións correctoras necesarias; a resposta e contención, para conter o ataque e minimizar o seu impacto no seu negocio; e recuperación, seguimento, limpeza de programas maliciosos prexudiciais e rescate de datos da copia de seguridade.

As solucións

A necesidade de adaptarse á situacións e circunstancias concretas de cada empresa é un dos motores das propostas en telecomunicacións orientadas a este tipo de compañías. As solucións deseñadas en exclusiva para elas permiten estar sempre ao día, estar “on”, con internet de alta velocidade, tarifas móbiles e centraliña vitual en funcionalidades avanzadas e opcións de seguridade competitivas.

Estes servizos, coma os que oferta R, ofrecen unha resposta conxunta ás necesidades das pemes, independentemente do sector no que desenvolvan a súa actividade. Estas respostas inclúen fibra alta velocidade, internet sempre dispoñible, móbil con chamadas ilimitadas e navegación á máxima velocidade, centraliña virtual na nube para garantir unha xestión intelixente das chamadas e seguridade dixital multidispositivo para ter os datos sempre protexidos e á man.

Estar protexido contra ataques cibernéticos non é unha opción. Estímase que cada día se detectan máis de 285.000 novos virus e máis de 30.000 sitios web pirateados. Pero, aínda que o 40% das pemes se enfrontaron a un ciberataque, o 83% afirma non estar financeiramente preparado para recuperarse dun ciberataque. Os servizos en telecomunicacións pensados para as pemes axudan a minimizar estes riscos.

Momento de oportunidades

Malia os obstáculos que poidan aparecer, o momento de avanzar en dixitalización é agora. As pemes están apoiadas por diversas iniciativas públicas e privadas que lles proporcionan acceso a solucións dixitais adaptadas ás súas necesidades e recursos. Entre eles, destaca o programa Kit Digital, impulsado polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital con fondos europeos Next Generation EU, que ofrece axudas económicas a pemes e autónomos para que adopten un conxunto de ferramentas dixitais básicas en diversos ámbitos.

Non hai escusas para non dar o salto dixital. As pemes que o fagan poderán aproveitar as vantaxes competitivas que lles ofrece a tecnoloxía e estar preparadas para afrontar os retos do futuro. A dixitalización é un investimento rendible que pode marcar a diferenza entre o éxito e o fracaso.

Te puede interesar