Opinión

Linguaxe constitucional axeitada

Opinión

Linguaxe constitucional axeitada

Téñolles a máxima empatía coa emigración. Sempre oín as historias do home da tía Antonina que fora a Cuba e non voltara,  a do pai da Plácida en Buenos Aires, a do Pepe en Barcelona e ós da familia do pai en Buenos Aires. Incluso fun eu alá emigrante -de luxo, pero emigrante- medio ano e topeime con parentes polos catro avós. E inda teño unha filla emigrada en Berlín. Máximo respecto, pois, no histórico, no persoal e no  público. Por iso cando se trata de deostar a algunha xente dicindo que botaron un tempiño asesorando gobernos na emigración,  o único que teño mágoa é que non fose a Inglaterra, Estados Unidos, Suecia ou Alemaña e si a Venezuela ou Bolivia; pois aínda que pagasen moito mellor nas américas hispanas, nesoutros países algo máis con xeito podían aprender. 

E como seica unha das mans que lle botaron foi redactando a Constitución Bolivariana de Venezuela, e como a Real Academia Española acaba de dicir que a nosa está ben como está, pois voulle ceder a palabra ós lexisladores venezolanos, supoño que ben asesorados nas cuestións de xénero por quen vostedes saben, para que lean -en voz alta- un cachiño dunha Constitución ben redactada ó xeito desas ortodoxias. Velaí vai. 

Capítulo II Del Poder Ejecutivo Nacional Sección Primera: Del Presidente o Presidenta de la República 

Artículo 225. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley. 

Artículo 226. El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno. 

Artículo 227. Para ser elegido Presidente o Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución.

 Artículo 228. La elección del Presidente o Presidenta de la República se hará por votación universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa el candidato o candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos. 

Artículo 229. No podrá ser elegido Presidente o Presidenta de la República quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección. 

Artículo 230. El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional.

Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

Este é o modelo a imitar ou é só un traparratrá máis? Hai opinións, claro.